Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти

Необхідність наступності в роботі пов'язаних між собою ланок навчання обґрунтована в працях Я.-А. Коменського, Й.-Г. Песталоцці, К. Ушинського, С. Русової. На початку XX ст. Н. Лубенець стверджувала, що « починати виховання дітей зі школи - означає зводити будівлю на піску і без фундаменту». Своєрідним уточненням цього положення є міркування Є. Тихеєвої, яка вважала, що «старший ступінь дитячого садка на одну третину вже школа, а молодший ступінь школи на одну третину дитячий садок».
Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З одного боку, вона передбачає спрямованість навчально-виховної роботи в дитячому садку на вимоги, які будуть пред'явлені дітям в школі, а з іншого — на опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками рівень розвитку; на здобуті в дошкільному закладі, сім'ї, знання, навички і досвід дітей; на активне використання їх у навчально-виховному процесі.

/Files/images/1432.png
Наступність утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, що сприяє зближенню умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труднощами. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання і навчання учнів з перших днів перебування в школі.

/Files/images/456667.png Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі. Однак структура навчально-виховного процесу має свою специфіку в дитячому садку і школі. Тому спроби штучно перенести урок у дошкільний заклад або ігрові методи проведення занять у школу є непродуктивними. Водночас елементи навчальної діяльності, що формуються в процесі навчання на заняттях у дошкільних закладах, забезпечують успішність навчання в школі. А шкільне навчання має забезпечити взаємозв'язок, розширення, поглиблення й удосконалення отриманих у дитячому садку знань, умінь і навичок.
З проблемою наступності навчання і виховання пов'язана проблема їх перспективності. Якщо наступність означає врахування рівня розвитку дітей, з яким вони прийшли до школи, опору на нього, то перспективність навчання і виховання полягає у визначенні пріоритетних напрямів підготовки дітей до школи. Наступність є передумовою спадкоємності навчання і виховання — врахування школою рівня знань, умінь і навичок дітей, їх подальший розвиток; перехід від навчально-ігрової до навчальної діяльності.

/Files/images/2345.png
Наявність внутрішнього зв'язку в змісті навчально-виховної роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у дитячому садку і молодших класах школи забезпечує цілісність процесу розвитку, навчання і виховання дитини.

Готовність дітей до шкільного навчання
Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов і вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна готовність до навчання у школі, в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей, що найбільше сприяють нормальному входженню у шкільне життя, формуванню навчальної діяльності.


Основними компонентами загальної (психологічної) готовності до школи є:
1. Мотиваційна готовність до навчання у школі.
Виявляється у прагненні дитини до навчання, бути школярем; у достатньо високому рівні пізнавальної діяльності і мислительних операцій; у володінні елементами навчальної діяльності; у певному рівні соціального розвитку.Якщо в дитини сформувалися адекватні уявлення про школу, вимоги до нової поведінки, вона не відчуватиме труднощів у прийнятті нової позиції, легко засвоюватиме норми і правила навчальної діяльності та поведінки в класі, взаємини з учителем і школярами.
2. Емоційно-вольова готовність до навчання в школі. Засвідчує здатність дитини регулювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях спілкування і спільної навчальної діяльності, виявляється у самостійності, зосередженості, готовності й умінні здійснювати необхідні вольові зусилля.Цей вид психологічної готовності називають морально-вольовою, оскільки вона пов'язана із сформованістю особистісної позиції дитини, з її здатністю до управління власною поведінкою. Йдеться про вміння дотримуватися правил, виконувати вимоги вихователя, гальмувати афективні імпульси, виявляти наполегливість у досягненні мети; уміння довести до кінця розпочату справу, навіть якщо вона не зовсім приваблива для дитини.
3. Розумова готовність дитини до навчання в школі. Виявляється у загальному рівні її розумового розвитку, володінні вміннями і навичками, які допоможуть вивчати передбачені програмою предмети. Загалом розумова готовність дитини до навчання у школі охоплює її загальну обізнаність з навколишнім світом, елементи світогляду; рівень розвитку пізнавальної діяльності і окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам'яті, сприймання, мислення, уяви, уваги); передумови для формування навчальних умінь і загалом навчальної діяльності.

/Files/images/5678.png

План спільної роботи ДНЗ та Гімназії на 2018/2019навчальний рік

1. Зв'язок педколективів

Назва заходу

Відповідальні

Термін виконання

1

Круглий стіл. Працюємо за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

вихователі старшої групи,психолог, логопед

вересень- жовтень

2018р

2

Круглий стіл :

-особливості навчання дітей 6- го року життя по підготовці до навчання у школі;

-загальна і спеціальна готовність дітей старшої групи до навчання у школі.

психолог,вчитель англійської мови,

вихователі,вчителі

січень 2019р

3

Взаємовідвідування уроків у першому класі гімназії вихователям старшої групи та занять у ДНЗ (старша група з вчителями школи).

вчителі школи,вихователі ДНЗ

постійно

4

Запрошувати вчителів гімназії на святкові ранки.

завідувач ДНЗ,

вихователі старшої групи

Постійно

5

Взаємодія психологічних служб обох закладів.

психолог ДНЗ

протягом року

2 Зв'язок дитячих колективів

Назва заходу

Відповідальні

Термін виконання

1

Проводити екскурсії до школи з дітьми старших груп з метою розширення, збагачення знань про школу.

вихователі старшої групи

протягом року

2

Запрошувати дітей перших класів школи на свята в ДНЗ.

вихователі старшої групи

протягом року

3. Робота з батьками

Назва заходу

Відповідальні

Термін виконання

1

Проведення загальних батьківських зборів разом з вчителями початкових класів школи: «Підготовка дітей до навчання в школі»

вихователі старшої групи,вчителі

Вересень-жовтень 2018р

2

Інтернет - збори

вихователі старшої групи

березень 2019р

3

Організовувати виставки робіт дитячої творчості з зображувальної діяльності та ручної праці.

вихователі старшої групи

постійно

4

Анкетування

психолог

постійно

/Files/images/IMG_1492.JPGНаступністьДНЗ та школи.Виступ вчителів початкових класів перед батьками майбутніх першокласників (вересень2013р)

/Files/images/IMG_1490.JPGБатьківські збори в старшій групі

Кiлькiсть переглядiв: 607

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.